hälsingebacken 

Hälsingebacken blev inflyttningsklart oktober 2016. Huset är byggt i två våningar med 48 lägenheter fördelade på 6 avdelningar. En avdelning är avsedd för personer med demens och övriga är för personer med behov av hög omvårdnad.

På Hälsingebacken använder man sig av BEST senior. En larm- och trygghetslösning som innehåller många smarta funktioner för ökad effektivitet, överblick och säkerhet. Möjligheterna till individuell anpassning är stora och funktionerna för exakt positionering och tracking är unika på marknaden.
Några populära egenskaper hos BEST senior är:
Nyckelfri lägenhetsaccess
Olika accessnivåer för personal och boende med bekräftelse i displayen.
Trådlösa tillbehör
Övervakade enheter som enkelt flyttas dit de bäst behövs. Golvlarm, Dörrlarm, Sänglarm, Anropsenheter, Sändare.
Avvikelselarm
Larma när boende förflyttar sig utanför ett förutbestämt område. Kopplas personligt till den boendes sändare.