En tryggare arbetsplats med ökad personsäkerhet.

BEST IQ assist är en larm- och kallelselösning för vårdcentraler i alla storlekar. Systemet har tydlig visning med enkla funktioner som rumsstatus, kalla på personal och bråklarm när personal behöver extra hjälp i utsatta situationer. Tillsammans med en smartphone med BESTmate® app kan man arbeta med bland annat larmhantering och övriga funktioner som integrationen med appen tillhandahåller.

LÄS MER OM BEST IQ ASSIST

Jag vill har mer info: