FALU LASARETT

Välkommen Falu lasarett – ett modernt sjukhus med anor

Falu lasarett, Dalarnas största sjukhus, är ett komplett länssjukhus, med verksamhet inom i stort sett samtliga medicinska specialiteter. Lasarettets upptagningsområde är hela länets befolkning på ca 277 000 innevånare och är ett akutsjukhus för länets mellersta delar.

Nya Vårdblocket Falu lasarett

Man har valt BEST till den största nybyggnationen som gjorts på Falu lasarett sedan 1970-talet. En helt ny vårdbyggnad för kvinnoklinik, förlossning, neonatalavdelning, kirurgklinik samt vårdplatser. Även en omfattande ombyggnad av akutmottagningen samt akutens vårdavdelning har gjorts. Nybyggnadsytan är cirka 24300 kvadratmeter och ombyggnadsyta är cirka 2700 kvadratmeter. Hela byggprojektet blev färdigställt 2013.

Läs mer om system för sjukhus