ÄLDREBOENDE

Intelligent larmsystem som skapar trygghet för boende, personal och anhöriga.

SJUKHUS

Effektiva, innovativa och stabila kommunikationlösningar för sjukhus.

PSYKIATRI

Öka tryggheten med smarta överfallslarm som skapar snabb överblick.

VÅRDCENTRAL

System med tydlig visning, rumsstatus samt kallelse vid bråklarm.