Unika funktioner som bidrar till en tryggare och effektivare arbetsplats.

Med BEST Proactive finns säkerheten vid din sida.
Trygghet och säkerhet är två begrepp som ligger människan varmt om hjärtat. Inom vissa yrken är dessa två förutsättningar för att det överhuvudtaget ska kunna gå att vara verksam och kunna ge rätt service. Det är utifrån den insikten som vi har utvecklat ett aktivt larmsystem, där personalen har stått i centrum. Vi har helt enkelt utgått från deras önskemål och behov för att skapa ett smidigt och effektivt larmsystem.
Resultatet blev ett överfallslarm där den svagaste länken lyser med sin frånvaro medan driftsäkerheten hela tiden är närvarande. Låt oss presentera BEST Proactive®. Ett trådlöst system som håller vad det lovar och tar säkerheten på allvar.

LÄS MER

Jag vill veta mer