Sandvikens sjukhus

Sandvikens sjukhus utgörs av hälsocentralens verksamhet; familjeläkare, distriktssköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, psykosociala team, bland andra.

Sandvikens sjukhus

En stor del av verksamheten vid Sandvikens sjukhus utgörs av hälsocentralens verksamhet; familjeläkare, distriktssköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, psykosociala team, bland andra. Här finns också familjeläkarjour. Sjukhuset har viss specialistvård som omfattande rehabiliteringsverksamhet; så kallad länsrehabilitering med bland annat hjärnskadeteam. Här finns hjärtmottagning, hudmottagning, hörcentral och beroendecentrum.