Rättspsykiatriska Säter (RPK)

Är en regionklinik som i första hand vänder sig till Uppsala-Örebroregionen.

Rättspsykiatriska Säter (RPK)

Är en regionklinik som i första hand vänder sig till Uppsala-Örebroregionen och även till landet i övrigt med efterfrågad rättspsykiatrisk högspecialiserad vård. Rättspsykiatriska kliniken är länsklinik för Dalarna och till del även för Gävleborg.