Mora Lasarett

Mora lasarett – en största delen av vårdtillfällena som ges till utomlänspatienter i Dalarna.

Mora lasarett

Invigdes 1912 och har sedan dess utvecklats till ett av Dalarnas två akutsjukhus för befolkning och besökare i norra och västra Dalarna.

Mora lasarett har genom sitt geografiska läge en särställning i länet vad gäller turisttillströmningen. Detta gör att den största delen av vårdtillfällena som ges till utomlänspatienter i Dalarna sker vid lasarettet i Mora. Lasarettet har idag 155 slutenvårdsplatser och ett antal specialistmottagningar.