Kortvårdsenheten Lunden

Lunden består av två vårdavdelningar, Kopparlunden och Sollunden.

Kortvårdsenheten Lunden

Ligger i Norslund i direkt anslutning till vårdcentralen. Lunden består av två vård avdelningar, Kopparlunden och Sollunden som har 23 platser vardera.