BEST Whiteboard

Total översikt med all relevant information samlad på ett ställe.

 

Total översikt med all relevant information samlad på ett ställe.

Tillsammans med våra partners kan vi erbjuda de bästa whiteboard-lösningarna på marknaden. Elektronisk Whiteboard är anpassad för vård- och hälsosektorn och ger en bra översikt i realtid. Den är ett flexibelt och kraftfullt redskap, som samlar all viktig information på ett ställe och ger åtkomst till information för vårdgivare, service personal, patienter och anhöriga. Whiteboard kan användas för effektiv kommunikation mellan avdelningar och är designad för att klara det logistiska flödet på sjukhus.