En tryggare arbetsplats

med ökad personsäkerhet.

En larm- och kallelselösning för vårdcentraler i alla storlekar. Tydlig visning med enkla funktioner som rumsstatus, kalla på personal och bråklarm när personal behöver extra hjälp i utsatta situationer. Förberett för integration mot smartphone med BESTmate® app med bl.a. larmhantering.

Beställ informationsmaterial

4 + 6 =