Antenn

Vi konstruerar, installerar och servar antennät för alla typer av fastigheter.

Vi konstruerar, installerar och servar antennät för alla typer av fastigheter.

Efter installation eller förändring mäter vi nivåer och säkerställer att alla typer av kommunikation är möjlig.

Idag är kabel-TV ett gammalt begrepp. I takt med utvecklingen inom informationssamhället har kabel-TV-näten bytt skepnad och kallas idag BMF-nät. BMF står för Bredbandigt MultiFunktions-nät och innehåller all från vanlig analog TV till digital-TV, Internet, telefoni med mera. Detta ställer naturligtvis mycket höga krav på projektering, installation och service av anläggningarna.